Steinhoff International - Carrières et emploi

Comment est l'environnement de travail chez Steinhoff International ?

2,9Équilibre vie professionnelle / personnelle
2,8Salaire/Avantages sociaux
2,6Sécurité de l'emploi/Évolution de carrière
2,8Management
2,8Culture d'entreprise
4,0
Senior project manager
Senior Logistics Engineer (ancien(ne) employé(e)) - Maastricht Aachen Airport - 26 février 2019
Voor alle projecten zijn er project-schema's en voortgangsrapportages opgesteld. Iedere ochtend wordt er gestart met het opvragen van de statussen van de acties die die dag verlopen. Om achterstanden pro-actief te kunnen volgen gebeurd dit via e-mail.
Tegelijkertijd worden de openstaande e-mails van die ochtend weggewerkt, of wanneer actie vereist - plus... is, de acties ingepland voor later die dag of die week.
Dan volgt er een (wekelijkse) belronde naar alle projectmanagers om de voortgang en eventuele issues te rapporteren.
Hierna worden de actiepunten bijgewerkt en de projectdeelnemers geïnformee ... - moins
Points positifsGedegen lokaal management, veel reizen
Points négatifsVeel reizen
Voir les 48 avis concernant Steinhoff International